Search

PayPal

Regulamin sklepu (regulacje prawne)

 

I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.seeds.pl umożliwia dokonywanie zakupów sadzonek i nasion za pośrednictwem Internetu.

 

2. Właścicielem sklepu oraz Administratorem danych osobowych jest Oleander Dominik Nikelski Ul. Zielona 19 E/6, 81-113 Gdynia, numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 64647, zajerestrowany przez Urząd Miasta Gdyni.  Numer NIP 9580027031, numer REGON 220058153

 

3. Poprzez pojęcie usera, klienta rozumie się w niniejszym regulaminie każdą osobę zdolną do czynności prawnych która dokonała zamówienia w sklepie Oleander. 

 

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta kompletnych danych adresowych koniecznych do wystawienia dowodu sprzedaży i zaksięgowania zamówienia oraz przesłania klientowi zamówionych produktów. Przesłanie produktów odbywa się wyłącznie po opłaceniu zamówienia przez klienta z góry na podane konto bankowe: 96 1140 2004 0000 3302 3860 1222 lub poprzez system przelewy24 albo system paypal ewentualnie poprzez przekaz na adres firmy Oleander.

 

5. Przekazane przez klienta w procesie związanym z dokonaniem zamówienia dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby sklepu internetowego www.Oleander.pl - wyłącznie w celach wystawienia dowodu sprzedaży lub faktury, a więc prowadzenia sprawozdawczości finansowej (rozliczeń z Urzędem Skarbowym) oraz do fizycznej realizacji (wysłania zamówienia na prośbę kupującego w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego).

 

6. Zodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych "każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą", co w praktyce oznacza możliwość uaktualniania i poprawiania swoich danych za pośrednictwem serwisu www.Oleander.pl. Masz też prawo do trwałego usunięcia swoich danych - prosimy wówczas o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail. 

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Odpowiedzialność za dostarczenie żywych i zdrowych roślin bierze na siebie sprzedawca.

 

8. W przypadku wystąpienia niezależnej okoliczności uniemożliwiającej całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (w szczególności rozumie się tutaj temperaturę powietrza na zewnątrz - niższą niż tolerowana przez rośliny zamówione przez klienta; gdy niewłaściwe i całkowicie niezależne od sprzedawcy i przewoźnika zewnętrzne warunki temperaturowe mogły by uszkodzić lub zabić wysyłane rośliny), firma Oleander - Dominik Nikelski wstrzymuje realizację zamówienia. W takim przypadku wysyłka następuje natychmiast po ustąpieniu powyższej okoliczności, lub jeśli taka jest wola i wybór klienta wpłata jest natychmiast zwracana do klienta.

 

9. Koszty przesyłki ponosi kupujący. Wynoszą one: 15 zł w przypadku zakupu sadzonek i nasion i 6 zł w przypadku zakupu samych nasion niezależnie od ilości nasion i sadzonek zamówionych w jednym zamówieniu. Każda przesyłka jest indywidualnie kompletowana zgodnie z potrzebami konkretnego klienta. Przetwarzanie (odczyt) wpłat i pakowanie zamówień odbywa się zbiorczo co 14 dni roboczych. Wliczając czas potrzebny na transport - maksymalny termin doręczenia wynosi zatem 14-21 dni kalendarzowych (nie dotyczy wyjątku z punktu 16).


10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.oleander.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny widoczne w sklepie są ostateczne i wiążące dla sprzedawcy i kupującego w dniu przekazania zamówienia przez klienta do firmy Oleander. Przez pojęcie przekazania zamówienia rozumie się sfinalizowanie zamówienia przez klienta (np przez formularz zamówienia dostępny na stronie www.oleander.pl, przesłanie zamówienia drogą emailową lub telefonicznie). Zmiana ceny w sklepie Oleander  - dokonana już po przekazaniu zamówienia przez kupującego nie powoduje podwyższenia ceny dla klienta który zamówił towar przed podwyżką.

11. Firma Oleander - Dominik Nikelski wystawia dowód zakupu, a na życzenie - fakturę VAT na zakupiony towar. 

12. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru. 

 

13. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu i prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru przez firmę Oleander Dominik Nikelski (bez podawania przyczyny zwrotu/odstąpienia).  Zwrotu/odstąpienia można dokonać od razu bezpośrednio na adres firmy lub można również najpierw poinformować o chęci zwrotu (w terminie 14 dni od dostarczenia) a następnie oddać produkty. Oba sposoby są równorzędnie dopuszczalne i akceptowalne bez jakichkolwiek innych warunków. W przypadku zwrotu który klient planuje dopiero wykonać - proszę o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia towaru.   Oświadczanie takie proszę przesłać listem poleconym na adres stacjonarny firmy lub emailem na adres biuro ("małpa") oleander.pl. Od chwili przekazania informacji o odstąpieniu od umowy umowa uważana jest za niezawartą. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie takim w jakim towar został mu doręczony, a sprzedawca firma Oleander Dominik Nikelski bezzwłocznie oddać mu wszystkie wpłacone pieniądze.

15.  Zwroty towaru proszę kierować na poniższy adres firmowy. Natomiast reklamacje proszę zgłaszać:

 
• Listownie na adres:
 

Oleander - Dominik Nikelski
 
81-113 Gdynia Ul. Zielona 19 E/6, woj. Pomorskie 

• mailowo: biuro (małpa) oleander.pl 
 • telefonicznie: 501403068 (koszt zgodny z taryfą operatora)   od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10-18. 

 

Jeśli reklamację zgłasza w imieniu kupującego inna osoba to proszę dołączyć (przedstawić lub wskazać):

 
• Numer zamówienia lub imię i nazwisko osoby która dokonała zamówienia (nie wymagany jeśli reklamację zgłasza kupujący osobiście); 
• Datę dokonania zapłaty za zamówienie jeśli dane wpłacającego różniły się od danych zamawiającego; 

• Opis przyczyny reklamacji  (nie wymagany przy zwrocie towaru do 14 dni od dostarczenia);

• Proszę wskazać Państwa rachunek bankowy na jaki ma być oddana wpłata, jeśli wykonano przekaz proszę o wskazanie adresu w celu wykonania przekazu zwrotnego. 

 

Reklamacje nasion i sadzonek będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

 

 W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie zdjęcia reklamowanej rośliny na adres emailowy podany wyżej. 

 

Reklamacje zakupionych nasion i sadzonek rozpatrywane są na podstawie odesłanych sprzedającemu nasion lub sadzonek (ewentualnie samego zdjęcia produktu jeśli wyrazi na to zgodę sprzedawca) i opisu warunków uprawy. W przypadku braku możliwości odesłania nasion (zgnicie nasion) kupujący jest zobowiązany dokładnie opisać sposób uprawy celem ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji (to jest zgodności warunków uprawy u klienta z dołączoną instukcją - stanowiącą warunki gwarancji).

16. Wszystkie przesyłki są wysyłane przez sprzedawcę na prośbę kupującego - poprzez pocztę polską. Koszt przesyłki podany w punksie 9 jest sumowany do wartości nasion i sadzonek zamówionych przez klienta a następnie wliczany w cenę finalną na końcu procesu składania zamówienia. Odpowiedzialność za doręczenie kompletnej przesyłki ponosi sprzedawca.

 W okresie zimowym czas oczekiwania na wysyłkę roślin lub nasion wrażliwych na zimno może zostać wydłużony do czasu ustąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wysyłkę (rozumie się tutaj niskie temperatury uniemożliwiające wysyłkę roślin tropikalnych lub przygotowanie roślin gruntowych zimą). Wysyłki roślin ciepłolubnych (tropikalnych, wrażliwych na mróz) zamówionych zimą odbywają się w okresie wiosennym, w pierwszym możliwym terminie gdy wystąpią odpowiednie do transportu warunki temperaturowe(wysyłki roślin ciepłolubnych które nie tolerują mrozu odbywają się podczas zimy sporadycznie także w okresie ociepleń jeśli warunki pogodowe na to pozwalają). 

 

17. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez przewoźnika od zagubienia lub kradzieży. W razie zagubienia lub kradzieży przesyłki na życzenie klienta wysyłamy kolejną przesyłkę w miejsce zagubionej lub proponujemy pełny zwrot wpłaty.

18. Wszyscy kupujący mogą liczyć na dożywotnią pomoc w uprawie zakupionych nasion i roślin.  Ponadto 
wszyscy kupujący mogą liczyć na naszą uczciwość i rzetelność. 

 

III Pozostałe kwestie związane z korzystaniem z serwisu 

 

19. Wszystkie materiały (zdjęcia i teksty) zgromadzone na stronie www.oleander.pl oraz podstronach z rozszerzeniem "oleander" (z wyłączeniem tekstów i zdjęć podpisanych lub będących własnością innych autorów) stanowią własność właściciela serwisu i nie mogą być kopiowane bez jego zgody *(nie dotyczy opcji z punktu 20 i 21). 

 

20. Kopiowanie zdjęć i tekstów ze sklepu Oleander (należących do właściciela serwisu i opublikowanych na  podstronach) jest dozwolone pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu (na zdjęciu, obok zdjęcia) loga i adresu strony www.oleander.pl oraz imienia i nazwiska autora. 

21. Umieszczanie treści obraźliwych lub łamiących prawo w miejscach przeznaczonych do wypowiedzi jest zabronione, a treści takie podlegają usunięciu bez pytania umieszczającego o zgodę. Osoba która zauważy podobne naruszenia proszona jest o kontakt z administratorem serwisu.

 

22.  Promowanie innych serwisów w miejscach przeznaczonych do wypowiedzi (czat, forum, komentarze) może mieć miejsce jedynie z poszanowaniem Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, regulaminu sklepu, czatu i forum, N-etykiety oraz dobrych obyczajów jak również zasad współżycia społecznego.


23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym opisem mają zastosowanie przepisy ogólne w tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy i rozporządzenia. W przypadku spornych kwestii (niezależnie od regulaminu i opisu w linku najczęściej zadawane pytania) nadrzędne również pozostają przepisy ogólne i wytyczne odpowiednich urzędów - umocowane ustawowo (np Wyroki Sądu Najwyższego, wytyczne Urzędu Ochrony Konsumenta, GIODO itp).


  Proszę pamiętać, że jesteśmy elastyczni i staramy się zapewnić Państwu jak największy komfort podczas zakupów i odwiedzin naszego serwisu. W przypadku problemów prosimy zawsze uprzednio o kontakt celem wyjaśnienia i rozwiązania sprawy. 

Dominik Nikelski


www.oleander.pl
Cart

No products

Shipping 0,00 zł
Total 0,00 zł

Check out

PayPal